K-9

Mängud
Oksüdatsiooniastmed(Autor: Katrin Soika)

Lihtsamate reaktsioonivõrrandite koostamine ja tasakaalustamine

Hapete nimetuse tabel

pH määramine universaalindikaatorpaberiga

Keemilised ained igapäevaelus (Autor:

Oksiidid
Happed
Alused


Neutralisatsioonireaktsioon

Mädanemine ja kõdunemine

Kütuste põlemine

Struktuurvalemid


No comments:

Post a Comment